Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

13:32
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viadontforgetme dontforgetme
13:27
6363 598f

hplyrikz:

Clear your mind here

Reposted fromfreakish freakish vialifeless lifeless
13:24
13:18
Wpływamy na siebie nawzajem - i często zdarza się, że przelotne spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, złośliwy żarcik nawet - potrafią wyżłobić głęboki ślad w czyjejś pamięci i zaważyć nawet na całym życiu człowieka.
— Małgorzata Musierowicz "Opium w rosole"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
13:16
7658 37f9 500
Reposted frompesy pesy viailovegreen ilovegreen

February 21 2017

23:18
9204 9861
Reposted fromrol rol viawishyouwerehere wishyouwerehere
23:16
9149 6ab2 500
Reposted fromwronia wronia viamoc-arrr-na moc-arrr-na
23:12
3309 c973
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarevalie revalie
23:10
Reposted fromshakeme shakeme viarevalie revalie
23:09
7145 c46c 500
Reposted fromkimik kimik viarevalie revalie
23:08
7630 6fe6
Reposted fromposzum poszum viarevalie revalie
23:08
4940 6ca2
23:05
23:01
7604 0ac8
23:00
7722 8c7a
Reposted frommisza misza viahouseofpain houseofpain
22:42
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
22:41
22:40
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaeternaljourney eternaljourney
22:37
22:36
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaarrives arrives
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl