Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

20:01
6733 3a0b 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viasatyra satyra

May 11 2018

18:47
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaUncertainty Uncertainty
16:48
2603 b5ef
Reposted fromcallmenothing callmenothing

May 09 2018

21:51
9621 8497
Reposted fromcallmenothing callmenothing viamoreorless moreorless
21:47
21:47
2076 d145
Reposted fromemopanda emopanda viamoreorless moreorless

January 30 2018

21:29
6994 d6eb 500
Reposted frompiehus piehus viamoreorless moreorless

January 20 2018

18:52
9630 0d1f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 19 2017

17:07
0441 8d21
Reposted fromcalifornia-love california-love viashakeme shakeme

April 24 2017

13:32
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viadontforgetme dontforgetme
13:24
13:18
Wpływamy na siebie nawzajem - i często zdarza się, że przelotne spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, złośliwy żarcik nawet - potrafią wyżłobić głęboki ślad w czyjejś pamięci i zaważyć nawet na całym życiu człowieka.
— Małgorzata Musierowicz "Opium w rosole"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
13:16
7658 37f9 500
Reposted frompesy pesy viailovegreen ilovegreen

February 21 2017

23:18
9204 9861
Reposted fromrol rol viawishyouwerehere wishyouwerehere
23:16
9149 6ab2 500
Reposted fromwronia wronia viamoreorless moreorless
23:12
3309 c973
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarevalie revalie
23:10
Reposted fromshakeme shakeme viarevalie revalie
23:09
7145 c46c 500
Reposted fromkimik kimik viarevalie revalie
23:08
7630 6fe6
Reposted fromposzum poszum viarevalie revalie
23:08
4940 6ca2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl